Diyabetik Nöropati Riski Ile Hastanın Yaşı Arasında Bir Ilişki Var Mıdır?

Evet var. Örneğin hastanın yaşı ne kadar ileri ise diyabetik nöropati gelişme riski o kadar fazla olur. Diyabetik nöropatinin bazı çeşitlerini yaşlı ve erkek hastalarda daha fazla görebiliyoruz. Bunun dışında bazı çok nadir gördüğümüz otonom nöropati şekillerini biraz daha fazla kadınlarda görebiliyoruz. Ama ikisinde de diyabetin süresiyle net bir ilişki var. Ne kadar uzun diyabet süresi, o kadar fazla diyabetik nöropati riski diyebilirim.