İdrar Yolları Enfeksiyonları Açısından Diyabet Hastalarının Karşılaşabileceği Sorunlar Nelerdir?

Diyabet hastalarında ortaya çıkan önemli bulgulardan biri, mesanenin boşaltımı ile ilgilidir. Mesane, otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir organdır. Sinir sistemlerindeki diyabete bağlı bozukluklar, mesanede de idrar yapma bozukluğu şeklinde ortaya çıkacaktır. En sık gördüğümüz sık idrara gitme bulgusudur. Bunun tam tersi idrar yapmakta zorluk, mesanesini boşaltamama durumu da söz konusu olabilir. Şeker hastalarında gözüken diğer bulgu, enfeksiyona yatkınlıktır. İdrar yolu enfeksiyonunda da bu söz konusudur. Şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonunun sık gözükmesi, bu bulgularla birlikte mesane boşaltım bozuklukları ya daha da ağırlaşacaktır ya da klinik bulguları belirginleşecektir. Uygun tedavi edilmiyorsa, şekeri düzenli değilse ve idrar yolu enfeksiyonuna sık yakalandıklarından böbrek fonksiyon bozukluklarını ortaya çıkarmaktadır.