Buruna Püskürtmek Ya Da Ağızdan Soluma Inhalasyonu Yolu Ile Insülin Alımı Mümkün Müdür?

İnsülin, protein yapısında bir madde olduğu için enjeksiyonla yapılan, cilt altına ya da damar içine verilerek etkisi sağlanan bir maddedir. İnsülin tedavisi diğer yollarla mümkün müdür? Sorusunun yanıtı yıllarca aranmaktadır. Gerek burun yoluyla, gerek özellikle de akciğer solunum yoluyla alınması mümkündür. Yapılan çalışmalar, üretilen insülin glikoz ayarlaması açısından etkili olduğunu göstermiştir. Hatta bu insülinler bir anlamda piyasaya da çıkmak üzereyken, yapılan çalışmalar sırasında solunum yoluyla astımlıların kullandığı ilaçlar gibi püskürtülerek alınan insülinde verilen doz, cilt altı insülin dozunun neredeyse 10 misli olduğu için bunun olası yan etkileri ve akciğer ile ilgili bir takım hastalıkların riskini artırması olasılığı nedeniyle bunların çalışmaları durdurulmuş, piyasaya çıkmaları ertelenmiştir.