2023 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Daveti

Sayın Türk Diyabet Cemiyeti Üyesi,

Türk Diyabet Cemiyeti’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2023 Pazar günü Saat 11.00’da, Acıbadem Mah. Sokullu Sok. N:3 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıda yazılı olan gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 26 Mart 2023 Pazar günü saat 11.00’da aynı yerde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin 26 Mart 2023 Pazar günü saat 11.00’da toplantıya katılımı rica olunur.Saygılarımla;
Prof. Dr. Hasan İlkova
Türk Diyabet Cemiyeti
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem;

1. Yoklama ve açılış
2. Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,
3. Toplantı divanı teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi
4. Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı Faaliyet Raporu ile mali raporu, 2023 yılı Tahmini Bütçe Raporu ve 2022 yılı İç Denetim Raporunun okunması ve Genel Kurul tarafından onaylanması için oya sunulması, ibrası
5. Yeni imza sirkülerinin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Yeni yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerin seçimi,
7. Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın ortaklaşa iştiraki olan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi A.Ş.‘nin T.C. Anadolu 7. Asliye Tic. Mah. Dosya No:2023/87 kararına istinaden değer tespitine göre vakfa ait hisselerinin satın alınması, iştirakimiz olan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi A.Ş’ye ait özel hastane ruhsatının şirket tarafından Türk Diyabet Cemiyeti’ne devri ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hastane binasının içindeki hastaneye ait alet, edevat ve demirbaşların şirketten kiralanması ve/veya satın alınması ve ilgili işlemlerin yürütülebilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanması için oya sunulması.Türk Diyabet Cemiyeti